Екополітика в Україні — “не робота в класичному державному секторі”

«В Україні на той момент про клімат майже ніхто не говорив. А коли я заводила мову, то у відповідь мені лиш підсміхалися.
Конференція ООН показала масштаб: скільки насправді людей шукають рішення зміни клімату»,
— каже Олена.

«Громадський сектор мчить на усілякі акції, поки державний відвідує формальні зустрічі. В активістів усе набагато емоційніше. А в нас — глибше. В офіційній делегації є більше розуміння технічних деталей, юридичних моментів. Поки громадськість працює зі свідомістю, держава приймає рішення».

«Вони кажуть, що аполітичні і проти всякої співпраці. Але як їм тоді досягати своїх цілей? Без того, щоб впливати на прийняття рішень на державному рівні, нічого не зміниться», — каже Олена.

«Це не робота в класичному державному секторі. Тут зійшлися ідейні люди, які мають прямий вплив на прийняття рішень, тож усе рухається значно швидше. З’явилася і прозорість, і продуктивність», — коментує Олена.

«У нас немає фахового діалогу, розумієте? Нема експертів, які би прийшли й сказали, що так, що не так і чому. Тож нам потрібно їх вирощувати».

«Будь-яку стіну можна пробити. Інше питання — як. Можна прямо, а можна справа-зліва, по всіх фронтах», — усміхається вона.

«Я з нею постійно звіряюся, дивлюся, де в нас ще є пробіли. Хочеться, звісно, все й одразу, але треба по порядку. Наприклад, не так просто заборонити пластик. Цей закон має бути інтегрований в закон про упаковку відходів. А спочатку треба прийняти закон про відходи. Тут все пов’язано, так що потрібне терпіння», — каже помічниця депутата.

«Кажуть, що екологічна партія — утопія, бо це економічно невигідно. Як на мене, то доходи доходами, а є щось важливіше — те, де ми живемо і чим ми дихаємо. Всі доходи втрачають значення, якщо люди не мають здоров’я», — підсумовує помічниця депутата.

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store