Екополітика в Україні — “не робота в класичному державному секторі”

«В Україні на той момент про клімат майже ніхто не говорив. А коли я заводила мову, то у відповідь мені лиш підсміхалися.
Конференція ООН показала масштаб: скільки насправді людей шукають рішення зміни клімату»,
— каже Олена.

Після повернення в Україну вона одразу звернулася до Міністра екології зі словами: «Треба робити відповідні заяви щодо клімату. Поки нема вимог, ніхто не дізнається про те, що відбувається. Одної лиш освітньої роботи мало».

«Це не робота в класичному державному секторі. Тут зійшлися ідейні люди, які мають прямий вплив на прийняття рішень, тож усе рухається значно швидше. З’явилася і прозорість, і продуктивність», — коментує Олена.

Що далі?

«У нас немає фахового діалогу, розумієте? Нема експертів, які би прийшли й сказали, що так, що не так і чому. Тож нам потрібно їх вирощувати».

Хто може стати цими експертами? На її думку, в першу чергу помічники депутатів, які зацікавлені в екологічних питаннях і хочуть далі розвиватися в цій темі: «Це люди, які вже прийшли в політику. Треба тільки дати їм відповідні знання».

«Будь-яку стіну можна пробити. Інше питання — як. Можна прямо, а можна справа-зліва, по всіх фронтах», — усміхається вона.

Такий м’який вплив дає добрі результати. Депутати, яким раніше треба було довго роз’яснювати певні питання, самі потім повертаються до Олени зі словами: «О, та це класна тема, давай розвивати!»

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

237 Followers

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.