Precious Plastic: як пластик роблять цінним в Україні

Фото: Євген Хлєбніков

«Здавалося б, далеке забуте село, а навіть там весь ліс завалений пластиком. І я, батько, показую сину такий світ! Коли я був у його віці, то цей світ був зовсім іншим. Виходить, це моє покоління довело планету до жахливого стану. Я тоді гуляв лісом і довго думав, що можу зробити. А вернувся додому вже з чітким планом», — розповідає чоловік.

Precious Plastic сьогодні — це експериментальна майстерня з переробки пластику в Одесі. Тут постійно випробовують нові методи, підходи й випускають новинки.

Фото: Євген Хлєбніков

«В нас є складнощі, але в цьому я бачу розвиток і повноту життя. Тому дуже вдячний за все і всіх, хто привносив в проєкт щось своє».

«Я просто взяв і зробив майстерню Precious Plastic. У мене нема якихось перешкод в голові чи страху. Чого боятися? Боїться той, хто не вірить. А я вірю. Все, що ми хочемо зробити, ми можемо зробити».

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.