Image for post
Image for post
Фото для ПРООН: Анастасія Власова/hromadske (Руслана Шлек вертається додому з поліклініки в Чернівцях, де вона працює)

В Україні понад 2,5 мільйона людей мають інвалідність, приблизно 80% працездатного віку. За законом, роботодавці на підприємствах державної та приватної власності мають дотримуватися 4% квоти й надавати таким людям робочі місця, інакше доведеться платити штраф. А втім, на практиці норму не виконують — це визнає й міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Руслана Шлек-Коломіна, масажистка в Чернівецькій поліклініці

У маленькій кабінці з тьмяним світлом жінка невисокого зросту вправно робить масаж своїй пацієнтці. Вона швидко проводить по спині маленькими кулачками, після чого залишаються хвилі від крему. Жінка одягнена в білий халат без рукавів, трохи темніший фартух, на ногах — яскраво-рожеві шкарпетки…


Image for post
Image for post
Photo credits: Anastasiya Vlasova/hromadske for UNDP in Ukraine (Ruslana Shlek returns home from the outpatient clinic where she works.)

There are over 2.5 million people with disabilities in Ukraine, 80 percent of whom are of working age. The law requires employers from state- and privately owned companies to adhere to a 4 percent hiring quota for people with disabilities. The penalty for non-compliance is a fine. In practice, however, this requirement is not met, as confirmed by Social Policy Minister Maryna Lazebna.

Hromadske tells the stories of three persons with disabilities who are professionals, and who go to work every day.

Ruslana Shlek-Kolomina, a masseuse at an outpatient clinic in Chernivtsi

In a small dimly-lit booth, a short woman…


В Україні розроблено Індекс оцінювання участі молодих людей у суспільному житті, що допоможе удосконалити молодіжну політику.

Уперше за часів незалежності в Україні змінився підхід до оцінювання становища молоді. Відтепер на державному рівні будуть оцінювати, наскільки молодь відповідальна і спроможна впливати на життя країни, а не лише — чи забезпечена вона житловою площею і робочими місцями. Її активність можна виміряти завдяки простому, зрозумілому і об’єктивному інструменту — Індексу оцінювання участі молоді.

Image for post
Image for post

Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) розробило Індекс оцінювання участі молоді. Завдяки цьому інструменту якісно змінюється підхід до моніторингу участі молоді в суспільному житті. Фактично…


Ukraine develops its Youth Participation Index

The approach to assessing the situation of young people has been changed for the first time since Ukraine gained independence. From now on, the state will measure the extent to which young people are responsible and able to influence the life of their country, rather than just assessing whether or not they have housing and jobs. The activity of young people can be measured using a simple, clear and objective tool — the Youth Participation Index.

Image for post
Image for post

The Ukrainian Youth and Sports Ministry, together with the UN Development Programme, has developed a Youth Participation Index…


In spite of the armed conflict in eastern Ukraine, Maria has not given up her dream of opening her own dressmaking studio, and is confidently moving towards her goal

Image for post
Image for post

Before the armed conflict in eastern Ukraine, Maria*, 32, lived a quiet life in Donetsk. She was raising her daughter, working as a company archivist, and in the evenings after work she would sit down at a sewing machine and become absorbed by her favourite hobby. Maria made clothes for herself, her daughter and friends, and above all she dreamed of opening her own dressmaking studio.

“I’ve always loved sewing,” Maria…


Попри збройний конфлікт на сході України Марія не полишає мрію відкрити власне ательє та впевнено крокує до своєї мети

Image for post
Image for post

До початку збройного конфлікту на сході України Марія*, 32 роки, жила спокійним життям у Донецьку. Жінка займалася вихованням доньки, працювала архіваріусом на підприємстві, а вечорами після роботи сідала за швейну машинку та з головою поринала в улюблене хобі. Марія шила одяг і собі, і доньці, і друзям та понад усе мріяла відкрити власне ательє.

«Я завжди любила шити. У мене було чимало замовлень від друзів та знайомих і я дуже раділа, що шиття приносило ще й додатковий дохід. Уявіть, я вже…


Where should you work if you want to change the country? Stay in the private sector, or take a risk and transfer to the state sector? Olena Volkova chose the second option, and has no regrets. Here she shares her insights about working in the Environmental Policy and Natural Resources Management Committee, speaking about what motivates her, and her goals.

Image for post
Image for post

From volunteer to MP’s assistant

Olena Volkova became engaged in environmental topics because she found simply building a regular career in the public sector unfulfilling. “I wanted to do something useful, so that somebody could benefit from my work,” she…


Де працювати, коли хочеш змін в країні? Лишатися у громадському секторі чи ризикнути змінити на державний? Олена Волкова вибрала другий і не шкодує. Про роботу в Комітеті з питань екологічної політики та природокористування, мотивацію й цілі розвитку — далі в матеріалі.

Image for post
Image for post

Від волонтерки до помічниці депутата

Олена Волкова взялася до екологічних тем, бо реалізовуватися на державній службі їй було недостатньо: «Хотілося робити щось корисне, щоб комусь від моєї роботи ставало краще». Державна службовиця почала шукати однодумців у громадському секторі й натрапила на Українську молодіжну кліматичну асоціацію. Олена запропонувала їм свою допомогу й стала волонтеркою організації.

Активістка почала організовувати заходи й…


Більше 10 тисяч акцій, приурочених темі скорочення відходів, відбулися у 33 країнах, зокрема в Україні.

Європейський тиждень скорочення відходів — це масштабна кампанія з інформування про переробку, утилізацію та скорочення відходів. Заклик до всіх європейців (і не тільки) організувати заходи, які посприяють зміні ставлення та звичок. Долучитися можуть усі охочі — або створивши свою акцію, або взявши участь у вже існуючій. Цьогоріч кампанія, що відбулася 21–29 листопада, зосередилася на темі невидимих відходів — тих ресурсів, які витрачаються та залишаються непоміченими. Йдеться, наприклад, про виготовлення техніки або активність в інтернеті, яка теж генерує відходи.

Image for post
Image for post

На чолі екозмін

В Україні цього року…


Over 10,000 events dedicated to waste reduction held in 33 countries, including Ukraine.

The European Week for Waste Reduction is the biggest campaign for raising awareness about recycling, reusing and reducing waste. It is a call to Europeans (and not only them) to organize events that contribute to changing people’s attitudes and habits. Anybody can join in the movement, either by creating an event, or by participating in an already existing one. This year the campaign (which took place on 21–29 November) was focused on invisible waste — resources that are wasted, yet remain unnoticed. …

UNDP Ukraine

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store